Partneri

Sljedeće organizacije podržavaju kampanju ovajputglasam, sa zajedničkim ciljem poticanja građana da se uključe u kampanju i glasaju. Klikom na njihov logotip saznajte na koji način doprinose i posjetite njihovu stranicu. Ako su aktivni u Vašoj zajednici, slobodno im se javite i ponudite pomoć u aktivnostima povezanim s kampanjom ovajputglasam.

European Youth Card Association - EYCA

Ova organizacija primila je bespovratna sredstva za sufinanciranje aktivnosti kojima se podupiru europski izbori.

European Movement International

Ova organizacija primila je bespovratna sredstva za sufinanciranje aktivnosti kojima se podupiru europski izbori.

Migration Policy Group

Ova organizacija primila je bespovratna sredstva za sufinanciranje aktivnosti kojima se podupiru europski izbori.

Jesuit Refugee Service Europe

Ova organizacija primila je bespovratna sredstva za sufinanciranje aktivnosti kojima se podupiru europski izbori.

Garage Erasmus

Ova organizacija primila je bespovratna sredstva za sufinanciranje aktivnosti kojima se podupiru europski izbori.

Erasmus Student Network (ESN)

Ova organizacija primila je bespovratna sredstva za sufinanciranje aktivnosti kojima se podupiru europski izbori.

AEGEE Europe

Ova organizacija primila je bespovratna sredstva za sufinanciranje aktivnosti kojima se podupiru europski izbori.

The Good Lobby

Ova organizacija primila je bespovratna sredstva za sufinanciranje aktivnosti kojima se podupiru europski izbori.

Friends of the Earth Europe

Ova organizacija primila je bespovratna sredstva za sufinanciranje aktivnosti kojima se podupiru europski izbori.

BETA France

Ova organizacija primila je bespovratna sredstva za sufinanciranje aktivnosti kojima se podupiru europski izbori.

BETA-Europe

Ova organizacija primila je bespovratna sredstva za sufinanciranje aktivnosti kojima se podupiru europski izbori.

Stajališta tih organizacija su njihova i ne odražavaju nužno stajališta Europskog parlamenta. Europski parlament nije odgovoran za mišljenja ili informacije izražene u okviru projekata koje u kontekstu europskih izbora 2019. provode spomenute organizacije, niti ga one obvezuju, neovisno o tome primaju li te organizacije financijsku potporu EU-a ili ne. Europski parlament ne može se smatrati odgovornim za izravnu ili neizravnu štetu koja može proizaći iz provedbe tih projekata.